top of page

etapy współpracy

1. analiza potrzeb

Pierwszym etapem jest szczegółowy wywiad z Inwestorem - analiza Państwa potrzeb oraz ustalenie budżetu. W celu analizy potrzeb przygotowaliśmy ankietę, która pozwoli nam poznać Państwa oczekiwania.

Omówienie stylistyki wnętrza.

2. inwentaryzacja

Inwentaryzacja wnętrza lub zebranie niezbędnych materiałów do wykonania projektu w przypadku projektowania online.

3. praca koncepcyjna

Praca koncepcyjna - przygotowanie koncepcji układu funkcjonalnego projektowanego wnętrza. Po naniesieniu ewentualnych poprawek oraz akceptacji finalnej wersji układu funkcjonalnego przystępujemy do tworzenia wersji 3D wraz z fotorealistycznymi wizualizacjami pomieszczeń.

4. wizualizacja

Dzięki fotorealistycznym wizualizacjom Inwestor może nie tylko wyobrazić sobie, jak wyglądać będzie wnętrze, lecz zobaczyć je w 3D. Po naniesieniu ewentualnych poprawek oraz akceptacji finalnej wersji wizualizacji przystępujemy do tworzenia list zakupowych oraz dokumentacji wykonawczej projektu.

Na tym etapie przygotowujemy szczegółowy spis produktów i materiałów użytych w projekcie w oparciu o przewidziany budżet.

5. listy zakupowe

6. dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna zwana też projektem wykonawczym zawiera następujące rysunki techniczne:

  • schemat rozmieszczenia punktów świetlnych, gniazd elektrycznych, włączników,

  • schemat rozmieszczenia przyłączy wod. - kan.,

  • rozwinięcia widoków wszystkich ścian z wyposażeniem (tapety, kafle, okładziny, farby, forniry itp.),

  • rysunki wykonawcze mebli pod wymiar,

  • rysunki wykonawcze podłóg (dobór kolorystyki i materiałów),

  • projekty sufitów podwieszanych wraz z oświetleniem,

7. nadzór autorski

Dodatkowo oferujemy nadzór autorski nad realizacją, który polega na kontroli wykonywanych prac oraz kontakcie z ekipą wykonawczą. 

bottom of page